Elk kind een kansrijke plek om te groeien!

Verbinding, vertrouwen, creativiteit en ruimte zijn de waarden waarop wij ons onderwijs bouwen. Verbinding maakt dat wij zien wie dit ene kind is en wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Verbinding betekent ook dat kinderen zich verbonden weten met de groep waarvan zij onderdeel zijn en de grotere gemeenschap binnen onze school. Wij inspireren kinderen om niet alleen hun eigen belangen en behoeften te zien, maar ook die van de mensen om hen heen. ‘Samen’ is een belangrijk woord in het verhaal van onze school. Een verhaal dat ieder kind laat ervaren dat het niet alleen is en dat het kracht kan halen uit verbinding en vertrouwen

Verbinding

Vertrouwen en ruimte

Creativiteit

Samen en vieren

 

OPEN HUIS

Woensdag 24 januari 2024
9.00-11.30 uur | 12.45-13.45 uur

Van harte welkom!

Fijne meivakantie voor iedereen!